+--------------------------------------------------+
| Francúzske slovíčka, ktoré sa mi v texte opakujú |
+--------------------------------------------------+

Začal som čítať francúzsky preklad knihy "Pán prsteňov".
Teraz som v tretine prvej knihy (t.j. "Spoločenstvo prsteňa).
Tu sú slovíčka, ktoré som pôvodne nepoznal, ale ktoré sa v texte vyskytujú viac ako jeden jediný krát:

      (v) abattre (3)       [abatʁ]     sťať (strom ap.)
                            skoliť (protivníkov ap.)
                            zosypať sa (o daždi)
      (v) aboutir (à qp)     [abutiːʁ]    viesť (kam)
      (v) abriter         [abʁite]    prichýliť
      (v) accoler         [akɔle]     prilepiť
     (vtr) accorder (qc à qn)   [akɔʁde]    dopriať (komu čo)
      (v) acheminer        [aʃəmine]    dopraviť
      (v) s'acoquiner (avec qn)  [s‿akɔkine]   zbratať sa (s kým)
     (vpr) s'accroupir       [s‿akʁupiːʁ]  čupnúť si
      (v) adosser (qc contre qc) [adose]     oprieť (čo o čo)
      (v) advenir         [advəniːʁ]   prihodiť sa
      (v) affaisser        [afɛse]     zrútiť sa
     (sm) affolement       [afɔl(ə)mɑ̃]   zdesenie
      (v) affoler         [afɔle]     vystrašiť
     (sm) affût          [afy]      (poľovnícka) postriežka

  (loc verb) être à l'affût             striehnuť na

     (am) agacé          [agase]     naštvaný
      (v) agir          [aʒiːʁ]     jednať
      (v) s'agir         [s‿aʒiːʁ]    jednať sa
      (v) agriper         [agʁipe]    hmatať, chytať
     (sf) aiguière        [ɛgjɛːʁ]    čaša (na vodu)
     (sf) aile          [ɛl]      krídlo
     (sf) allure         [alyːʁ]     tempo
                            (rýchlosť postupu)
     (sm) amadou         [amadu]     EN: tinder
                            SK: podpal, práchno
                              (veľmi horľavá hmota používaná pri zapaľovaní)
      (v) amener (qn à qp)    [aməne]     priviesť (koho kam)
     (am) amère          [amɛːʁ]     horký
   (loc adv) en amont        [ɑ̃n‿amɔ̃]    proti prúdu
     (sm) anneau         [ano]      prsteň
     (sf) antre          [ɑ̃tʁ]      pelech, dúpä
   (loc adv) à peine                 sotva
     (sm) arbre abourgi      [aʁbʁ abuʁʒi]  kosodrevina
     (am) ardent         [aʁdɑ̃]     žeravý
      (v) arpenter        [aʁpɑ̃te]    chodiť, kráčať
      (v) assoupir        [asupiːʁ]    driemať
      (v) s'assoupir       [s‿asupiːʁ]   zadriemať
     (sm) âtre          [ɑtʁ]      kozub
     (sf) aube          [ob]      úsvit
     (adv) au-delà         [o-dla]     poza
     (adv) auparavant       [opaʁavɑ̃]    dosiaľ
     (adv) auprès         [opʁɛ]     blízko
     (adv) aussitôt        [osito]     ihneď
  (loc adv) aux aguets       [oz‿agɛ]    na postriežke
      (v) s'avérer        [s‿aveʁe]    ukázať sa
   (loc adv) en aval         [ɑ̃n‿aval]    po prúde
     (sf) averse         [avɛʁs]     búrka
     (am) avide          [avid]     chtivý
      (v) aviser         [avize]     informovať
  (loc verb) avoir air        [avwaːʁ ɛːʁ]  vyzerať
      (v) balbutier        [balbytje]   koktať
      (v) balayer (2)       [balaje]    1. zametať
                            2. prečesávať
        (par example un région)         (nejakú oblasť ap.)
     (sm) bas           [bɑ]      spodky
     (sm) bec           [bɛk]      zobák
     (sf) baie          [bɛ]      bobuľa
     (sf) berge          [bɛʁʒ]     breh
  (loc conj) bien que        [bjɛ̃ kə]    aj keď
     (adv) bientôt         [bjɛ̃to]     čoskoro
      (v) blottir         [blɔtiːʁ]    pritúliť sa
     (sm) bond          [bɔ̃]      skok
      (v) bondir         [bɔ̃diːʁ]    vyskočiť
 (loc interj) bon sang (EN/SK)    [bɔ̃ sɑ̃]     EN: bloody hell
                            SK: dopekla
     (sf) boue          [bu]      blato
     (sf) bougie         [buʒi]     sviečka
      (v) bouclier        [buklije]    štít
      (v) bouillir        [bujiːʁ]    vrieť
     (sf) bouilloire       [bujwaːʁ]    konvica (na varenie vody)
     (sm) bourbier        [buʁbje]    močiar
     (sm) buissons        [bɥisɔ̃]     ker
     (sm) bosquet         [bɔskɛ]     sad
     (sf) braise         [bʁɛːz]     žeravý uhlík
      (v) brandir         [bʁɑ̃diːʁ]    oháňať sa
     (sf) bride          [bʁid]     uzda
     (sf) brindille        [bʁɛ̃dij]    vetvička
      (v) briser         [bʁize]     zlomiť
     (sf) brouette        [bʁwɛt]     fúrik
     (sm) brouillard 〈met.〉   [bʁujaːʁ]    (met.) hmla
     (sf) broussaille       [bʁusaj]    podrast
                            (vegetácia)
     (sm) bruissement       [bʁɥismɑ̃]    šušťanie, šum
     (sf) brûlure         [bʁylyːʁ]    spálenina
     (sf) brume 〈met.〉     [bʁym]     hmla
     (am) brumeau         [bʁymø]     hmlistý
     (sf) bruyère 〈bot.〉     [bʁyjɛːʁ]    vres
   (loc adv) çà et là        [sa e la]    tu a tam
     (sf) canne          [kan]      palica
     (sm) carquois        [kaʁkwa]    EN: quiver
                            SK: tulec (na šípy)
     (sm) chagrin         [ʃagʁɛ̃]     zármutok
     (sf) charmille        [ʃaʁmij]    lôžko
     (sf) charnière        [ʃaʁnjɛːʁ]   pánt
      (v) charrier        [ʃaʁje]     odviezť (vozom ap.)
      (v) chatoyer        [ʃatwaje]    ligotať sa, trblietať, svetielkovať
     (sf) chaussée        [ʃose]     cesta
     (am) chauve         [ʃov]      plešatý
     (sf) cheminée        [ʃəmine]    komín
     (sf) cheville        [ʃəvij]     členok
     (sf) chope          [ʃɔp]      (pivný) krígeľ
     (am) cinglant        [sɛ̃glɑ̃]     kúsavý (o reči)
     (sm) claquement       [klakmɑ̃]    klepot
      (v) claquer         [klake]     plesknúť, klepnúť
      (v) clopiner        [klɔpine]    krívať, pokrivkávať
     (sf) ceinture (2)      [sɛ̃tyːʁ]    1. opasok
	                        2. (bezpečnostný) pás
      (v) cerner         [sɛʁne]     obklúčiť
     (sm) chêne 〈bot.〉      [ʃɛn]     EN: oak
                            SK: dub
     (sf) ciguë 〈bot.〉     [sigy]     EN: hemlock
                            SK: bolehlav
     (sf) cime          [sim]      vrchol, vrcholec
      (v) cogner         [kɔɲe]     udrieť, buchnúť, zabúchať (na čo)
     (sm) col (2)〈anat.〉    [kɔl]      hrdlo
           〈geogr.〉            priesmyk
     (sf) colline         [kɔlin]     kopec
     (sf) congère         [kɔ̃ʒɛːʁ]    EN: snowdrift
                            SK: závej
     (am) consterné                zhrozený, zdesený
     (sf) contrée         [kɔ̃tʁe]     krajina
      (v) convier         [kɔ̃vje]     pozvať (na hostinu)
     (sm) cor (2)         [kɔːʁ]     1. (lesný roh)
                            2. trúba
     (sm) coteau 〈geog.〉    [kɔto]     svah
     (sf) cotte de mailles    [kɔt də mɑj]  krúžkové brnenie
     (sm) coude (2) 〈anat.〉   [kud]      1. lakeť
             〈geogr.〉          2. pravouhlá zákruta
     (sm) coursier        [kuʁsje]    posol
     (sf) courroie        [kuʁwa]     popruh, remeň
      (v) crachoter        [kʁaʃɔte]    kašľať, prskať
      (v) crépiter        [kʁepite]    zapraskať
     (sf) crépuscule       [kʁepyskyl]   súmrak
      (v) creuser         [kʁœze]     vyhĺbiť
     (sf) creux          [kʁø]      dutina
     (am) creux          [kʁø]      dutý
     (sf) crinière 〈anat.〉   [kʁinjɛːʁ]   hriva
     (sf) crique 〈geogr.〉    [kʁik]     zátoka
     (am) crispé         [krispe]    napätý
      (v) crisper         [krispe]    napnúť, stiahnuť
     (sm) croassement       [kʁwasmɑ̃]    kŕkanie, kvákanie, kvičanie
     (sf) culottes        [kylɔt]     trenky
      (v) décevoir        [desəvwaːʁ]   sklamať

     (am) déçu          [desy]     sklamaný

      (v) décontenancer      [dekɔ̃tnɑ̃se]   znepokojiť
  (loc verb) être debout       [ɛːtʁ dəbu]   stáť
     (vpr) se débrouiller     [sə debʁuje]  vystačiť si
     (vtr) déchiqueter       [deʃikte]    roztrhať, rozkúskovať

     (am) déchiqueté       [deʃikte]    zubatý

     (sm) dédale         [dedal]     bludisko
      (v) défair         [defɛːʁ]    odčiniť
      (v) dégager         [degaʒe]    uvoľniť

     (am) dégagé         [degaʒe]    voľný

      (v) dégouliner       [deguline]   kvapkať
      (v) dégouter        [degute]    kvapkať
      (v) demeurer        [dəmœʁe]    bývať, sídliť
                            zostávať
     (sf) dentelle        [dɑ̃tɛl]     čipka
     (sf) déroute         [deʁut]     zdrvujúca porážka
     (sm) désarroi        [dezaʁwa]    EN: dismay
                            SK: zúfalstvo
  (loc prep) dès que         [dɛ kə]     EN: as soon as
                            SK: hneď ako
  (loc prep) dès lors        [dɛ lɔːʁ]    EN: thenceforth, thence, since then
                            SK: odvtedy
     (sm) dessein         [desɛ̃]     zámer
     (adv) désormais        [dezɔʁme]    odteraz
      (v) détenir         [detniːʁ]    mať v držbe
	                        disponovať
    (prep) devant         [dəvɑ̃]     pred
      (v) déverser        [deveʁse]    zaplaviť
     (vtr) dévisager (qn/qc)    [devizaʒe]   zízať (na čo / na koho)
     (sf) digue          [dig]      hrádza, hať

      (v) endiguer        [ɑ̃dige]     zahatať

     (vtr) dissimuler       [disimyle]   skryť
     (adv) dorénavant       [dɔʁenavɑ̃]   odteraz
     (am) doué          [dwe]      nadaný
      (v) se dresser       [sə dʁɛse]   (vz)týčiť sa
      (v) ébahir         [ebaiːʁ]    ohromiť, ohúriť
      (v) ébranler        [ebʁɑ̃le]    otriasť
     (vtr) écarter         [ekaʁte]    odsunúť na bok
     (vpr) s'écarter        [s‿ekaʁte]   odsunúť sa na bok
  (loc verb) écarquiller les yeux          naširoko otvoriť oči
      (v) échancrer        [eʃɑ̃kʁe]    odrezať

     (am) échancré        [eʃɑ̃kʁe]    členitý

      (v) échoir         [eʃwaːʁ]    pripadnúť (komu čo)
      (v) échouer (2)       [eʃwe]     1. stroskotať
                            2. zlyhať
     (sm) éclat          [ekla]     črepina, úlomok
     (am) éclatant        [eklatɑ̃]    žiarivý
     (sm) écueil         [ekœj]     útes
                            (skalnaté pobrežie)
     (sf) écume          [ekym]     pena
      (v) effleurer        [ɛflœʁe]    dotknúť sa (zľahka)
      (v) effrayer        [ɛfʁɛje]    vydesiť
      (v) s'égarer        [egaʁe]     zablúdiť, stratiť sa
     (sf) égratinure       [egʁatinyːʁ]  odrenina, škrabanec
      (v) s'emballer       [s‿ɑ̃bale]    nadchýňať sa
     (sf) embuscalade       [ɑ̃byskalad]   EN: ambush
                            SK: prepad
     (sf) éminence        [eminɑ̃ˑs]    vyvýšenina
      (v) s'emparer de ...    [s‿ɑ̃paʁe]    zmocniť sa
  (loc verb) n'empêche ...      [n‿ɑ̃pɛʃ]    nič to ...
      (v) enchevêtrer       [ɑ̃ʃəvɛtʁe]   prepliesť
     (vtr) enchâsser        [ɑ̃ʃase]     zakotviť, vložiť, zabudovať
     (sf) enclume         [ɑ̃klym]     nákova
     (sm) encombre        [ɑ̃kɔ̃bʁə]    zádrhel
      (v) s'enfiler        [s‿ɑ̃file]    vkĺznuť
      (v) s'enfondrer       [ɑ̃fɔ̃dʁe]    EN: collapse
                            SK: zosypať sa
      (v) enfuir         [ɑ̃fwiːʁ]    utiecť
      (v) engendrer (3)      [ɑ̃ʒɑ̃dʁe]    EN: generate
                            SK: 1. splodiť, zrodiť
                              2. stvoriť
                              3. spôsobiť
      (v) engouffrer (2)     [ɑ̃gufʁe]    pohltiť, zhltnúť
     (am) enjoué         [ɑ̃ʒwe]     veselý
      (v) ensevelir        [ɑ̃səvəliːʁ]   pochovať
      (v) envahir         [ɑ̃vaiːʁ]    EN: invade
                            SK: prepanúť, napadnúť
     (vtr) envoûter        [ɑ̃vute]     očariť, počariť
      (v) entamer         [ɑ̃tame]     načať
     (sm) entrain         [ɑ̃tʁɛ̃]     nadšenie, elán
     (sm) entretien (2)      [ɑ̃tʁɛtjɛ̃]    1. údržba
	                        2. rozhovor
      (v) entretenir       [ɑ̃tʁətəniːʁ]  udržovať
      (v) entrevoir        [ɑ̃tʁəvwaːʁ]   spozorovať
     (am) épais          [epɛ]      hustý
      (v) épier          [epje]     špehovať
     (am) épouvantable      [epuvɑ̃tabl]   hrozný, strašný
      (v) errer          [ɛʁe]      túlať sa
     (sf) étincelle        [etɛ̃sɛl]    iskra
      (v) étouffer        [etufe]     potlačiť, zadusiť
      (v) s'en être à qp             odísť (kam)
     (sm) étrier         [etʁije]    strmeň
     (am) étroit         [etʁwa]     úzky
      (v) évanouir        [evanwiːʁ]   1. omdlieť
                            2. hynúť
      (v) extirper        [ekstiʁpe]   vytrhnúť, vytrhať
      (v) fâcher         [fɑʃe]     otravovať, obťažovať
     (am) fâcheux         [fɑʃø]     otravný, nepríjemný
     (sm) fagot          [fago]     podpal, práchno
     (sf) falaise         [falɛːz]    (skalný) útes
     (sm) fardeau (2)       [faʁdo]     1. náklad
	                        2. záťaž
     (vpr) se faufiler       [sə‿fɔfile]   plížiť sa
     (vpr) se faufiler (dans qc)  [sə‿fɔfile]   vplížiť sa (kam)
     (sf) fente          [fɑ̃ˑt]     škára, štrbina
     (sm) feuillaison       [fœjɛzɔ̃]    lístie
      (v) se fier à qn/qc     [sə fje]    spoliehať sa na koho/čo
      (v) filer          [file]     uháňať, trieliť
      (v) flairer         [flɛʁe]     vetriť
      (v) flétrir         [fletʁiːʁ]   schnúť, žltnúť
        (à propos des plantes)         (o rastlinách)
     (sf) folie          [fɔli]     bláznovstvo
  (loc verb) prendre de folie            splašiť sa
      (v) fondre (2)       [fɔ̃dʁə]     1. roztaviť
                            2. rozpustiť
     (am) fondu          [fɔ̃dy]     roztopený, roztavený
      (v) fouiller        [fuje]     hmatať, ohmatávať, prehľadávať
     (sf) foule          [ful]      dav
      (v) fouler         [fule]     pošliapať, (zadáviť)
     (sm) fourreau        [fuʁo]     pošva (na meč)
     (sm) fourré         [fuʁe]     húština
      (v) fourrer         [fuʁe]     napchať, vypchať
     (adv) forcément        [fɔʁsemɑ̃]    nevyhnutne
     (sm) forgeron        [fɔʁʒɛʁɔ̃]    kováč
     (sf) fossé          [fɔse]     jama, priekopa
     (vtr) fouetter        [fwɛte]     bičovať
      (v) fracasser        [fʁakase]    tresnúť
      (v) frayer         [fʁɛje]     prekliesniť
      (v) fredonner        [fʁədɔne]    nôtiť, pospevovať
     (amf) frêle          [fʁɛl]     EN: frail
                            SK: krehký
     (sm) fripouille       [fʁipuj]    podvodník
     (sm) frisson         [fʁisɔ̃]     triaška
      (v) frissonner       [fʁisɔne]    triasť sa
     (sm) frousse         [fʁus]     hrôza
     (am) fruste         [fʁyst]     drsný
     (amf) funestre        [fynɛstʁ]    osudový
      (v) fureter         [fyʁte]     prehrabovať sa, snoriť
     (am) furtif         [fyʁtif]    kradmý
	 (sm) gazouillis       [gazuji]    štebotanie
     (sm) galet          [galɛ]     oplátka
      (v) gémir          [ʒemiːʁ]    kvíliť
     (am) gênant         [ʒɛnɑ̃]     nepríjemný
                            rušivý
                            trápny
      (v) gésir          [ʒeziːʁ]    spočívať
                            (ležať niekde)
   (loc adv) de plein gré      [də plɛ̃ gʁe]  dobrovoľne
     (sm) gond          [gɔ̃]      pánt
     (sf) gourde         [guʁd]     čutora
     (sf) goutelette       [gutəlɛt]    kvapka
      (v) gronder         [gʁɔ̃de]     zavíjať
      (v) grogner         [gʁɔɲe]     vrčať
     (sm) grognment        [gʁɔɲmɑ̃]    zavrčanie
      (v) grouiller        [gʁuje]     hemžiť sa, hmýriť sa
      (v) guetter         [gɛte]     striehnuť, číhať
     (sf) haie          [ʰɛ]      EN: hedge
                            SK: živý plot
     (sf) haine          [ʰɛn]      nenávisť
      (v) haïr          [ʰaiːʁ]     nenávidieť
      (v) haleter         [ʰalte]     dychčať
      (v) hanter         [ʰɔ̃te]     strašiť
      (v) se hérisser       [sə eʁise]   ježiť sa
     (sf) heaume         [ʰom]      helma
     (sm) hêtre 〈bot.〉      [ʰɛtʁ]     EN: beech
                            SK: buk
      (v) hisser         [ʰise]     vyšvihnúť sa
     (sm) hôte          [ot]      hosť
     (sm) hurlement        [yʁləmɑ̃]    zavýjanie
     (sm) hurler         [yʁle]     zavýjať
     (am) impassible       [ɛ̃pasibl]    chladnokrvný
     (am) impérieux (2)      [ɛ̃peʁjø]    1. naliehavý
                            2. vážny
   (loc adv) à l'improviste             nečakne
     (amf) incommensurable     [ɛ̃kɔmɑ̃syʁabl]  bezhraničný
     (sf) indignation       [ɛ̃diɲasjɔ̃]   rozhorčenie
      (v) indigner        [ɛ̃diɲe]     rozhorčiť sa
     (am) inopiné         [inɔpine]    neočakávaný
     (am) insensé         [ɛ̃sɑ̃se]     nezmyselný
     (adv) jadis          [ʒadi(s)]    (pra)dávno
      (v) jaillir         [ʒajiːʁ]    rynúť sa, tryskať
     (vtr) joncher         [ʒɔ̃se]     porozhadzovať
      (v) jucher         [ʒyʃe]     usadiť sa (na bidle ap.)
     (sf) jugeote         [ʒyʒɔt]     sedliacky rozum
      (v) jurer          [ʒyʁe]     prisahať
      (v) lâcher         [lɑʃe]     (vy)pustiť, uvoľniť
     (sm) lai           [lɛ]      báseň
     (am) las           [lɑ]      unavený
     (sf) lassitude        [lasityd]    únava
     (sm) lambeaux        [lɑ̃bo]     franforce
     (adv) lendemain        [lɑ̃dəmɑ̃]    nasledujúci deň
     (sf) lanière         [lanjɛːʁ]    remienok
     (sf) lieue          [ljø]      míľa
     (sm) liseré         [lizʁe]     krajka
     (sf) lisière         [lizjɛːʁ]    okraj
    (prep) lors          [lɔːʁ]     počas
     (sf) louange         [lwɑ̃ˑʒ]     chvála
     (am) lugubre         [lygybʁ]    zasmušilý
     (sf) lueur          [lɥœːʁ]     žiara
      (v) luire          [lɥiːʁ]     žiariť
      (v) manquer         [mɑ̃ke]     chýbať
     (sf) mare          [maːʁ]     kaluž, mláka
      (v) marmonner        [maʁmɔne]    mrmlať
      (v) mastiquer        [mastike]    žuť, žuvať
      (v) maudire         [mɔdiːʁ]    prekliať, preklínať
      (v) mastiquer        [mastike]    žuť, žuvať
     (sm) mât           [mɑ]      sťažeň, stožiar
     (am) méfiant         [mefjɑ̃]     nedôverčivý
      (v) méfier         [mefje]     nedôverovať
     (vpr) se méfier de qn     [sə mefje]   nedôverovať (komu)
     (sm) mensonge        [mɑ̃sɔ̃ʒ]     klamstvo
      (v) méprendre        [mepʁɑ̃dʁə]   pomýliť si, zmýliť si
     (vpr) se méprendre      [sə meœʁɑ̃dʁə]  mýliť sa
     (sm) messager        [mesaʒe]    posol
  (loc verb) mettre en branler            dať do pohybu
  (loc verb) se mettre en branler          dať sa do pohybu
  (loc verb) se mettre sur son séant         usadiť sa
     (am) meurtri         [mœʁtʁi]    majúci modriny
     (sf) mine          [min]      výraz tváre
     (am) moelleux        [mwalø]     mäkký
     (sm) monticule        [mɔ̃tikyl]    pahorok, návršie
     (am) moribond        [mɔʁibɔ̃]    umierajúci
     (amf) morne          [mɔʁn]     bezútešný, chmúrny
     (sf) mordure         [mɔʁdyːʁ]    kúsanec
     (vtr) mordre         [mɔʁdʁ]     pokúsať
     (sf) morsure         [mɔʁsyːʁ]    kúsanec
     (am) mou           [mu]      mäkký
     (am) mûr           [myːʁ]     zrelý
     (sm) murmure         [myʁmyːʁ]    šepot
     (am) narquois        [naʁkwa]    posmievavý
     (amf) néfaste         [nefast]    škodlivý, osudný
     (sm) nid           [ni]      hniezdo
      (v) oser          [oze]      odvážiť sa
      (v) parier         [paʁje]     staviť sa
     (sm) parois (2)       [parwa]     hradby
                            skalná stena
      (v) parvenir (son)     [paʁvəniʁ]   doliehať (o zvuku)
      (v) parvenir (à qp)     [paʁvəniʁ]   prísť (k čomu)
      (v) pelouse         [pəluːz]    trávnik
     (sm) poing          [pwɛ̃]      päsť
     (sf) obscurité        [ɔpskyʁite]   temnota
     (am) oisif          [wazif]     nečinný
    (conj) or           [ɔːʁ]      EN: and yet
                            SK: a predsa
     (sm) oreiller        [ɔʁeje]     vankúš
     (sf) ouïe          [wi]      sluch
     (sf) outre          [utʁ]      EN: goatskin
                            SK: kožený mech (na vodu ap.)
      (v) paître         [pɛtʁ]     pásť sa
     (sf) panache         [panaʃ]     chochol
      (v) paraître        [paʁɛtʁ]    javiť sa
      (v) parvenir (qc)      [paʁvəniːʁ]   dosiahnuť (čo)
     (sf) paupière        [popjɛːʁ]    viečko
     (sf) pénombre        [penɔ̃ˑbʁə]   polosvetlo, polotma
     (amf) perfide         [pɛʁfid]    zradný
     (sm) périple         [peʁiplə]    putovanie
     (sf) piège          [pjɛːʒ]     pasca
     (sf) pinède         [pinɛd]     borovicový les
	 (am) piteux         [pitø]     žalostný
     (sf) pitié          [pitje]     súcit
	 (sf) plancher        [plɑ̃ʃe]     podlaha
     (sf) poignée         [pwaɲe]     rukoväť
      (v) poindre         [pwɛ̃ˑdʁ]    (pre)svitať, žiariť
     (sf) portée         [pɔʁte]     1. dosah
                            2. dostrel
     (sm) poteau         [pɔto]     stĺp, tyč
  (loc conj) pour que        [puʁ kə]    aby
     (sf) poussière        [pusjɛːʁ]    prach
     (sm) poutre         [putʁə]     trám
     (sm) pré           [pʁe]      lúka
      (v) précipiter       [pʁesipite]   rútiť sa
     (sm) présage         [pʁezaːʒ]    znamenie (osudu ap.)
      (v) prêter (qc à qn)    [pʁɛte]     požičať (čo komu)
     (vpr) se produire       [sə pʁɔdɥiːʁ]  stať sa; udiať sa
    (conj) puisque         [pɥiskə]    pretože
    (pron) quiconque        [kikɔ̃k]     ktokoľvek
    (conj) quoique         [kwakə]     aj keď
     (am) raide (2)        [ʁɛd]      strmý
                            strnulý
      (v) ramer          [ʁame]     veslovať
      (v) ramper         [ʁɑ̃pe]     plaziť sa
      (v) ravager         [ʁavaʒe]    pustošiť
      (v) receler         [ʁəsle]     skrývať
     (amf) redoutable       [ʁədutabl]   hrozný
	  (v) redouter        [ʁədute]    báť sa
     (vpr) se remettre       [sə ʁəmɛtʁ]   spoľahnúť sa
     (sm) remous         [ʁəmu]     vír (vodný, vzdušný)
	 (sm) renard         [ʁənaːʁ]    lišiak
	 (sf) renarde         [ʁənaʁd]    líška
	  (v) renfronger       [ʁɑ̃fʁɑ̃ʒe]    mračiť sa
      (v) renifler        [ʁənifle]    vetriť
      (v) retentir (2)      [ʁətɑ̃tiːʁ]   1. zadržať
                            2. ozývať sa
     (sm) roseau         [ʁozo]     trstina, tŕstie
      (v) se ruer         [sə ʁye]    hrnúť sa
     (sm) ruisseau        [ʁɥiso]     potok
      (v) ruisseler        [prúdiť]    prúdiť
     (am) rusé          [ʁyze]     ľstivý
     (am) rabourgi        [ʁabuʁʒi]    zakrpatený (o stromoch)
      (v) raffoler        [ʁafɔle]    byť zbláznený do
    (smpl) rameau         [ʁamo]     vetva
      (v) ramper         [ʁɑ̃pe]     plaziť sa, zakrádať sa
     (sm) rebord         [ʁəbɔːʁ]    skalný previs
      (v) receler         [ʁəsəle]    skrývať sa
      (v) recroqviller      [ʁəkʁɔkvije]  chúliť sa
      (v) reculer         [ʁəkyle]    vzdialiť sa
      (v) régir          [ʁeʒiːʁ]    vládnuť
  (loc verb) remettre en branler           dať znovu do pohybu
  (loc verb) se remettre en branler         dať sa znovu do pohybu
      (v) remplir         [ʁɑ̃pliːʁ]    naplniť
      (v) remuer         [ʁəmɥe]     pohnúť
      (v) renâcler        [ʁənɑkle]    byť neochotný
     (sm) repaire         [ʁəpɛːʁ]    brloh
      (v) retenir (2)       [ʁətəniːʁ]   1. držať sa späť
                            2. ozývať sa
     (sf) ride          [ʁid]      vráska, vlnka
     (sm) rideau         [ʁido]     záclona
     (sm) rivage         [ʁivaːʒ]    breh
     (sf) rive          [ʁiːv]     breh
     (am) rocailleux       [ʁɔkajø]    skalnatý
     (sm) rôdeur         [ʁodœːʁ]    tulák
     (vi) rôder          [ʁode]     potulovať sa
     (sf) ronce          [ʁɔ̃ˑs]     ostružina
     (sm) roncier         [ʁɔ̃sje]     (ružový) ker
      (v) ronger         [ʁɔ̃ʒe]     hlodať
      (v) ronfler         [ʁɔ̃fle]     chrápať
      (v) se rouer        [sə rwe]    hrnúť sa
     (vi) ruer          [ʁyeʁ]     trieliť
     (vpr) se ruer         [sə rɥeʁ]    hrnúť sa
      (v) rugir          [ʁyʒiːʁ]    revať
     (vi) rutiler         [ʁytile]    ligotať sa, jagať sa
      (v) sabot          [sabo]     kopyto
     (am) sain          [sɛ̃]      zdravý
     (sm) saule          [sol]      vŕba
     (sm) secours         [səkuːʁ]    pomoc
      (v) sertir         [sɛʁtiːʁ]    vykladať (drahými kameňmi)
     (sm) seuil          [sœj]      prah
     (am) septentrional      [sɛptɑ̃tʁijɔnal] severný
     (am) serré          [sɛʁe]     hustý (o vegetácii)
      (v) siffler         [sifle]     pískať
      (v) silloner        [silɔne]    brázdiť, križovať
    (conj) sitôt          [sito]     EN: as soon as
                            SK: hneď ako
     (sf) soie          [swa]      hodváb
     (am) soyeux         [swajø]     hodvábny
      (v) sombrer         [sɔ̃bʁe]     ponoriť sa
      (v) someiller        [sɔmɛje]    driemať
      (v) somnoler        [sɔmnɔle]    driemať
      (v) songer         [sɔ̃ʒe]     (lit.) sniť
      (v) songer (à qn/qc)    [sɔ̃ʒe]     myslieť (na koho/čo)
	                        pomýšľať (na čo)
     (am) somptueux        [sɔ̃ptyø]    prepychový
     (sm) soulagement       [sulaʒmɑ̃]    úľava
      (v) soulager        [sulaʒe]    úľaviť
      (v) soulever        [suləve]    podvihnúť
      (v) soupçonner       [supsɔne]    podozrievať
     (sm) soupçon         [supsɔ̃]     podozrenie
      (v) soupirer        [supiʁe]    vzdychnúť, vzdychať
      (v) soutenir        [sutəniːʁ]   podopierať
                            tvrdiť
      (v) sous-entendre      [suz‿ɑ̃tɑ̃ˑdʁ]  naznačovať
     (sm) sous-entendu      [suz‿ɑ̃tɑ̃dy]   náznak
      (v) suer          [sɥe]      potiť sa
     (sf) sueur          [sɥœːʁ]     pot
     (sf) supplice        [syplis]    mučenie
      (v) supplier        [syplije]    prosiť, žiadať
      (v) surmonter        [syʁmɔ̃te]    EN: to top
                            SK: pokryť, pokrývať
      (v) surplomber       [syʁplɔ̃be]   vyčnievať
     (sm) sursaut (d'énergie etc) [syʁso]     náhly poryv (energie ap.)
     (sf) tache          [taʃ]      šmuha, škvrna
   (loc adv) tant bien que mal            tak dobre, ako len viem
     (adv) tantôt         [tɑ̃to]     niekedy
     (sf) taille         [taːj]     driek
      (v) taillader        [tajade]    rozsekať
      (v) taire          [tɛːʁ]     umlčať
      (v) se taire        [sə tɛːʁ]    zmĺknuť
     (sm) tambour         [tɑ̃buːʁ]    bubon
    (conj) tandis         [tɑ̃di]     zatiaľ čo
      (v) tendre         [tɑ̃dʁ]     napnúť, natiahnuť
     (sf) tenture         [tɑ̃tyːʁ]    záves
      (v) terrasser        [tɛʁase]    (okrem iných významov ...) poraziť
     (sf) tertre         [tɛʁtʁ]     mohyla
     (am) timoré         [timɔʁe]    bojazlivý
      (v) tinter         [tɛ̃te]     cinkať
     (sm) tison          [tizɔ̃]     ohorené drevo
     (sf) toise          [twaːz]     zastaralá jednotka dĺžkovej miery (1.9 metra)
     (sf) toiture         [twatyːʁ]    strecha
      (v) tondre         [tɔ̃dʁ]     kosiť
     (sm) tort          [tɔːʁ]     omyl
     (am) touffu         [tufy]     hustý
     (adv) toutefois        [tutəfwa]    EN: however
                            SK: avšak
      (v) tressaillir       [tʁɛsajiːʁ]   triasť sa
     (sm) tranchant        [tʁɑ̃ʃɑ̃]     ostrie
     (am) tranchant        [tʁɑ̃ʃɑ̃]     ostrý
      (v) tréboucher       [tʁebuʃe]    potknúť sa
      (v) tremper         [tʁɔ̃pe]     namočiť
      (v) trêner         [tʁɛne]     vliecť
      (v) tromper         [tʁɔ̃pe]     podviesť
     (sf) vague          [vag]      vlna
     (am) vacillant        [vasijɑ̃]    potácavý
      (v) vaciller        [vasije]    potácať sa
      (v) veiller         [vɛje]     bdieť
     (sm) verger         [vɛʁʒe]     sad
     (sm) verrou         [vɛʁu]     zámok
     (vi) virer          [viʁe]     otočiť sa
  (loc verb) virer à demi              otočiť sa o 90 stupňov
     (sf) voûte          [vut]      klenba