+--------------------------------------------------+
| Francúzske slovíčka, ktoré sa mi v texte opakujú |
+--------------------------------------------------+

Začal som čítať francúzsky preklad knihy "Pán prsteňov".
Teraz som v tretine prvej knihy (t.j. "Spoločenstvo prsteňa).
Tu sú slovíčka, ktoré som pôvodne nepoznal, ale ktoré sa v texte vyskytujú viac ako jeden jediný krát:

      (v) abattre (3)       [abatʁ]    sťať (strom ap.)
                           pobiť (protivníkov ap.)
                           padať (o daždi)
      (v) aboutir (à qp)     [abutiːʁ]   viesť (kam)
      (v) abriter         [abʁite]    prichýliť
      (v) accoler         [akɔle]    prilepiť
N    (vtr) accorder (qc à qn)   [akɔʁde]    dopriať (komu čo)
N     (v) s'acoquiner (avec qn)  [s‿akɔkine]  zbratať sa (s kým)
N     (v) advenir         [advəniːʁ]   prihodiť sa
N     (v) affaisser        [afɛse]    zosunúť sa
                           prepadnúť
     (sm) affolement       [afɔl(ə)mɑ̃]  panika
      (v) affoler         [afɔle]    vystrašiť
     (am) agacé          [agase]    naštvaný
      (v) agir          [aʒiːʁ]    jednať
      (v) s'agir         [s‿aʒiːʁ]   jednať sa
      (v) agriper         [agʁipe]    hmatať, chytať
N     (sf) allure         [alyːʁ]    tempo
                           (rýchlosť postupu)
N     (sm) amadou         [amadu]    EN: tinder
                           SK: zapaľovač
                             (veľmi horľavá hmota používaná pri zapaľovaní)
      (v) amener (qn à qp)    [aməne]    priviesť (koho kam)
N     (am) amère          [amɛːʁ]    horký
     (sm) anneau         [ano]     prsteň
N  (loc adv) à peine                sotva
     (am) ardent         [aʁdɑ̃]     žeravý
N     (v) arpenter        [aʁpɑ̃te]    chodiť, kráčať
N     (v) assoupir        [asupiːʁ]   driemať
N     (v) s'assoupir       [s‿asupiːʁ]  zadriemať
     (sm) âtre          [ɑtʁ]     kozub
     (sf) aube          [ob]      úsvit
N    (adv) auparavant       [opaʁavɑ̃]   dosiaľ
     (adv) auprès         [opʁɛ]     blízko
     (adv) aussitôt        [osito]    ihneď
   (loc adv) aux aguets               na postriežke
N    (adv) auprès         [opʁɛ]     blízko
      (v) s'avérer        [s‿aveʁe]   ukázať sa
   (loc adv) en aval         [ɑ̃n‿aval]   po prúde
N     (sf) averse         [avɛʁs]    FR: plui soudaine, abondante et généralement brève
                           SK: náhly, výdatný a vo všeobecnosti krátky dážď
N     (am) avide          [avid]     chtivý
  (loc verb) avoir air        [avwaːʁ ɛːʁ]  vyzerať
      (v) balbutier        [balbytje]   koktať
N     (v) balayer         [balaje]    prečesávať
        (par example un région)        (nejakú oblasť ap.)
     (sm) bas           [bɑ]      pančuchy
     (sm) bec           [bɛk]     zobák
     (sf) baie          [bɛ]      bobuľa
     (sf) berge          [bɛʁʒ]     breh
N  (loc conj) bien que        [bjɛ̃ kə]    aj keď
N     (v) blottir         [blɔtiːʁ]   pritúliť sa
     (sm) bond          [bɔ̃]      skok
      (v) bondir         [bɔ̃diːʁ]    vyskočiť
N (loc interj) bon sang (EN/SK)    [bɔ̃ sɑ̃]    EN: bloody hell
                           SK: dopekla
     (sf) boue          [bu]      blato
N     (v) bouillir        [bujiːʁ]    vrieť
N     (sf) bouilloire       [bujwaːʁ]   konvica
     (sm) bourbier        [buʁbje]    močiar
N     (sm) buissons        [bɥisɔ̃]    ker
     (sf) bougie         [buʒi]     sviečka
N     (sm) bosquet         [bɔskɛ]    sad
N     (v) bouclier        [buklije]   štít
     (sf) braise         [bʁɛːz]    žeravý popol
     (sf) bride          [bʁid]     uzda
     (sf) brindille        [bʁɛ̃dij]    vetvička
N     (v) briser         [bʁize]    zlomiť
     (sm) brouillard       [bʁujaːʁ]   (met.) hmla
N     (sm) bruyère         [bʁɥijɛːʁ]   vres
     (sf) broussaille       [bʁusaj]    podrast
                           (vegetácia)
     (sm) bruissement       [bʁɥismɑ̃]   šušťanie, šum
     (sf) brûlure         [bʁylyːʁ]   spálenina
     (sf) brume          [bʁym]     hmla
     (am) brumeau         [bʁymø]    hmlistý
N     (sf) bruyère         [bʁyjɛːʁ]   vres
N     (v) cabrer 〈équit〉    [kabʁe]    post
N     (v) clopiner        [klɔpine]   krívať, pokrivkávať
N     (sf) charnière        [ʃaʁnjɛːʁ]   pánt
N     (v) charrier        [ʃaʁje]    odviezť (vozom ap.)
     (sf) chope          [ʃɔp]     krígeľ
N     (am) cinglant        [sɛ̃glɑ̃]    kúsavý (o reči)
     (sm) claquement       [klakmɑ̃]    klepot
      (v) claquer         [klake]    plesknúť, klepnúť
     (sf) canne          [kan]     palica
     (sf) charmille        [ʃaʁmij]    lôžko
N     (sf) chaussée        [ʃose]     cesta
     (am) chauve         [ʃov]     plešatý
     (sm) chêne          [ʃɛn]     dub
N     (sf) ciguë          [sigy]     EN: hemlock
                           SK: bolehlav
     (sf) cime          [sim]     vrchol, vrcholec
N     (v) cogner         [kɔɲe]     zabúchať (na čo)
N     (sm) col (2)         [kɔl]     (anat.) hrdlo
                           (geogr.) priesmyk
     (sf) colline         [kɔlin]    kopec
N     (am) consterné               zhrozený, zdesený
N     (sf) contrée         [kɔ̃tʁe]    krajina
N     (v) convier         [kɔ̃vje]    pozvať (na hostinu)
     (sm) cor           [kɔːʁ]     trúba
                           lesný roh
     (sm) coteau         [kɔto]     návršie
     (sm) coude (2)        [kud]     lakeť
                           pravouhlá zákruta
N     (sm) coursier        [kuʁsje]    posol
      (v) crachoter        [kʁaʃɔte]   kašľať, prskať
      (v) crépiter        [kʁepite]   zapraskať
     (sf) crépuscule       [kʁepyskyl]  súmrak
      (v) creuser         [kʁœze]    vyhĺbiť
     (sf) creux          [kʁø]     dutina
     (am) creux          [kʁø]     dutý
N     (sf) crinière        [kʁinjɛːʁ]   hriva
     (am) crispé         [krispe]    napätý
     (sf) culottes        [kylɔt]    trenky
      (v) décevoir        [desəvwaːʁ]  sklamať
     (am) déçu          [desy]     sklamaný
N  (loc verb) être debout       [ɛːtʁ dəbu]  stáť
     (sm) dédale         [dedal]    bludisko
N     (v) défair         [defɛːʁ]    odčiniť
      (v) dégouliner       [deguline]   kotúľať sa dolu (o kvapkách)
      (v) demeurer        [dəmœʁe]    bývať, sídliť
                           zostávať
N  (loc prep) dès que         [dɛ kə]    EN: as soon as
                           SK: hneď ako
N  (loc prep) dès lors        [dɛ lɔːʁ]   EN: thenceforth, thence, since then
                           SK: odvtedy
     (sm) dessein         [desɛ̃]     zámer
     (adv) désormais        [dezɔʁme]   odteraz
N     (v) détenir         [detniːʁ]   disponovať
      (v) déverser        [deveʁse]   vyliať, vylievať
N    (vtr) dévisager (qn/qc)    [devizaʒe]   pozerať na (koho/čo)
N    (vtr) dissimuler       [disimyle]   skryť
N     (am) doué          [dwe]     nadaný
      (v) se dresser       [sə dʁɛse]   (vz)týčiť sa
N     (v) ébahir         [ebaiːʁ]    ohromiť, ohúriť
N     (v) ébranler        [ebʁɑ̃le]    otriasť
N     (v) écarter         [ekaʁte]    vyhnúť sa
      (v) échancré        [eʃɑ̃kʁe]    členitý
      (v) effodrer        [ɛfɔdʁe]    skolabovať
      (v) effrayer        [ɛfʁɛje]    vystrašiť
      (v) s'égarer        [egaʁe]    zablúdiť, stratiť sa
     (sf) égratinure       [egʁatinyːʁ]  škrabanec
N     (sf) embuscalade       [ɑ̃byskalad]  EN: ambush
                           SK: prepad
     (sf) éminence        [eminɑ̃ˑs]   vyvýšenina
N     (v) s'emparer de ...    [s‿ɑ̃paʁe]   zmocniť sa
  (loc verb) n'empêche ...      [n‿ɑ̃pɛʃ]    nevadí ...
      (v) s'en être à qp             odísť (kam)
      (v) enchevêtrer       [ɑ̃ʃəvɛtʁe]   prepliesť
      (v) s'enfondrer       [ɑ̃fɔ̃dʁe]    EN: collapse
                           SK: zosypať sa
N     (v) enfouir (2)       [ɑ̃fwiːʁ]    1. zahrabať
                           2. skryť
     (am) enjoué         [ɑ̃ʒwe]     veselý
N     (v) engouffrer (2)     [ɑ̃gufʁe]    1. zhltnúť
                           2. pohltiť
      (v) entamer         [ɑ̃tame]    načať
     (sm) entrain         [ɑ̃tʁɛ̃]     nadšenie, elán
     (sm) entretien        [ɑ̃tʁɛtjɛ̃]   rozhovor
      (v) envahir         [ɑ̃vaiːʁ]    EN: invade
                           SK: prepanúť, napadnúť
N    (vtr) envoûter        [ɑ̃vute]    počariť
      (v) entretenir       [ɑ̃tʁətəniːʁ]  udržovať
      (v) entrevoir        [ɑ̃tʁəvwaːʁ]  spozorovať
     (am) épais          [epɛ]     hustý
      (v) épier          [epje]     špehovať
     (am) épouvantable      [epuvɑ̃tabl]  hrozný, strašný
      (v) errer          [ɛʁe]     túlať sa
     (sf) étincelle        [etɛ̃sɛl]    iskra
      (v) étouffer        [etufe]    potlačiť, zadusiť
  (loc verb) être à l'affût             striehnuť na
N     (sm) étrier         [etʁije]    strmeň
     (am) étroit         [etʁwa]    úzky
      (v) évanouir        [evanwiːʁ]   blednúť
N     (sf) falaise         [falɛːz]    útes
     (sm) fagot          [fago]     podpal, práchno
     (sm) fardeau         [faʁdo]    náklad
N     (v) se faufiler       [fɔfile]    zakrádať sa
                           vplížiť sa
     (sf) fente          [fɑ̃ˑt]     škára, štrbina
      (v) se fier à qn/qc     [sə fje]    spoliehať sa na koho/čo
N     (v) filer          [file]     uháňať
      (v) flairer         [flɛʁe]    vetriť
N     (v) flétrir         [fletʁiːʁ]   schnúť, žltnúť
        (à propos des plantes)         (o rastlinách)
N     (sf) folie          [fɔli]     bláznovstvo
N  (loc verb) prendre de folie            splašiť sa
N     (v) fondre (2)       [fɔ̃dʁə]    1. rozpustiť sa
                           2. rozplynúť sa
     (adv) forcément        [fɔʁsemɑ̃]   nevyhnutne
N     (sm) forgeron        [fɔʁʒɛʁɔ̃]   kováč
     (sf) fossé          [fɔse]     jama, priekopa
N     (sm) fourreau        [fuʁo]     pošvať (na meč)
      (v) fredonner        [fʁɛdɔne]   hmkať
     (sm) fripouille       [fʁipuj]    podvodník
      (v) frissonner       [fʁisɔne]   triasť sa
      (v) fouiller        [fuje]     hmatať, ohmatávať
      (v) fouler         [fule]     šliapať
!     (sm) fourré         [fuʁe]     húština
N     (sm) forgeron        [fɔʁʒeʁɔ̃]   kováč
      (v) fracasser        [fʁakase]   tresnúť
     (sm) frousse         [fʁus]     hrôza
N     (am) fruste         [fʁyst]    hrubý
      (v) fureter         [fyʁte]    prehrabovať sa, snoriť
     (am) furtif         [fyʁtif]    kradmý
     (amf) funestre        [fynɛstʁ]   osudový
N     (v) gémir          [ʒemiːʁ]    kvíliť
     (am) gênant         [ʒɛnɑ̃]     nepríjemný
                           rušivý
                           trápny
N     (v) gésir          [ʒeziːʁ]    ležať
   (loc adv) de plein gré      [də plɛ̃ gʁe]  dobrovoľne
      (v) guetter         [gɛte]     sledovať, pozorovať, číhať
     (sf) goutelette       [gutəlɛt]   kvapka
      (v) gronder         [gʁɔ̃de]    vrčať
N     (v) grogner         [gʁɔɲe]    zavrčať
     (sf) haie          [ʰɛ]      EN: hedge
                           SK: živý plot
N     (sf) haine          [ʰɛn]     nenávisť
      (v) haïr          [ʰaiːʁ]    nenávidieť
N     (v) haleter         [ʰalte]    dychčať
      (v) hanter         [ʰɔ̃te]     strašiť
      (v) se hérisser       [sə eʁise]   ježiť sa
     (sm) hôte          [ot]      hosť
N     (am) impérieux (2)      [ɛ̃peʁjø]    1. naliehavý
                           2. vážny
N  (loc adv) à l'improviste             nečakne
N    (amf) incommensurable     [ɛ̃kɔmɑ̃syʁabl] bezhraničný
N     (sf) indignation       [ɛ̃diɲasjɔ̃]   rozhorčenie
N     (v) indigner        [ɛ̃diɲe]    rozhorčiť sa
     (am) inopiné         [inɔpine]   neočakávaný
     (am) insensé         [ɛ̃sɑ̃se]    nezmyselný
     (adv) jadis          [ʒadi]     (pra)dávno
      (v) jaillir         [ʒajiːʁ]    rynúť sa
      (v) jucher         [ʒyʃe]     usadiť sa (na bidle ap.)
     (sf) jugeote         [ʒyʒɔt]    sedliacky rozum
      (v) lâcher         [lɑʃe]     (vy)pustiť, uvoľniť
N     (sm) lai           [lɛ]      báseň
N     (sm) lambeaux        [lɑ̃bo]     franforce
     (adv) lendemain        [lɑ̃dəmɑ̃]    nasledujúci deň
N     (sf) lieue          [ljø]     míľa
     (sf) lisière         [lizjɛːʁ]   okraj
    (prep) lors          [lɔːʁ]     počas
N     (sf) louange         [lwɑ̃ˑʒ]    chvála
     (sf) lueur          [lɥœːʁ]    žiara
      (v) luire          [lɥiːʁ]    žiariť
      (v) manquer         [mɑ̃ke]     chýbať
     (sf) mare          [maːʁ]     kaluž, mláka
      (v) marmonner        [maʁmɔne]   mrmlať
(!!!)   (v) maudire         [mɔdiːʁ]    prekliať, preklínať
(!!!)   (am) méfiant         [mefjɑ̃]    nedôverčivý
      (v) méfier         [mefje]    nedôverovať
N     (sm) mensonge        [mɑ̃sɔ̃ʒ]    klamstvo
N     (v) méprendre        [mepʁɑ̃dʁə]   pomýliť si, zmýliť si
N     (sm) messager        [mesaʒe]    posol
  (loc verb) se mettre sur son sssssséant      usadiť sa
N     (sf) mine          [min]     výraz tváre
     (am) moelleux        [mwalø]    mäkký
     (sm) monticule        [mɔ̃tikyl]   pahorok, návršie
N    (amf) morne          [mɔʁn]     bezútešný
     (am) mou           [mu]      mäkký
     (am) mûr           [myːʁ]     zrelý
N     (sm) murmure         [myʁmyːʁ]   šepot
     (am) narquois        [naʁkwa]    posmievavý
     (amf) néfaste         [nefast]    škodlivý
N     (sm) nid           [nid]     hniezdo
      (v) oser          [oze]     odvážiť sa
N     (sm) parois (2)       [parwa]    hradby
                           skalná stena
      (v) parvenir (son)     [paʁvəniʁ]   doliehať (o zvuku)
      (v) parvenir (à qp)     [paʁvəniʁ]   prísť (k čomu)
      (v) pelouse         [pəluːz]    trávnik
     (sf) obscurité        [ɔpskyʁite]  temnota
N     (am) oisif          [wazif]    nečinný
    (conj) or           [ɔːʁ]     EN: and yet
                           SK: a predsa
     (sm) oreiller        [ɔʁeje]    vankúš
N    (amf) perfide         [pɛʁfid]    zradný
N    (vpr) se produire       [sə pʁɔdɥiːʁ] stať sa; udiať sa
     (am) raide (2)        [ʁɛd]     strmý
                           strnulý
      (v) ramper         [ʁɑ̃pe]     plaziť sa
N     (v) receler         [ʁəsle]    skrývať
N    (amf) redoutable       [ʁədutabl]   hrozný
      (v) renifler        [ʁənifle]   vetriť
      (v) retentir        [ʁətɑ̃tiːʁ]   ozývať sa
     (sm) roseau         [ʁozo]     trstina, tŕstie
      (v) se ruer         [sə ʁye]    hrnúť sa
     (sm) ruisseau        [ʁɥiso]    potok
      (v) ruisseler        [prúdiť]    prúdiť
     (am) rusé          [ʁyze]     ľstivý
      (v) paraître        [paʁɛtʁ]    javiť sa
     (sf) paupière        [popjɛːʁ]   viečko
N     (sf) pénombre        [penɔ̃ˑbʁə]   polosvetlo, polotma
N     (sm) périple         [peʁiplə]   putovanie
     (sf) piège          [pjɛːʒ]    pasca
N     (sf) pinède         [pinɛd]    borovicový les
     (sf) poignée         [pwaɲe]    rukoväť
  (loc conj) pour que        [puʁ kə]    aby
N     (sm) poutre         [putʁə]    trám
     (sm) poteau         [pɔto]     stĺp, tyč
     (sm) pré           [pʁe]     lúka
    (pron) quiconque        [kikɔ̃k]    ktokoľvek
    (conj) quoique         [kwakə]    aj keď
N     (am) rabourgi        [ʁabuʁʒi]   zakrpatený (o stromoch)
N     (v) raffoler        [ʁafɔle]    byť zbláznený do
    (smpl) rameau         [ʁamo]     vetva
      (v) ramper         [ʁɑ̃pe]     plaziť sa, zakrádať sa
     (sm) rebord         [ʁəbɔːʁ]    okraj
      (v) reculer         [ʁəkyle]    vzdialiť sa
      (v) remplir         [ʁɑ̃pliːʁ]   naplniť
      (v) remuer         [ʁəmɥe]    pohnúť
N     (v) renâcler        [ʁənɑkle]   byť neochotný
N     (sm) repaire         [ʁəpɛːʁ]    brloh
     (sm) rideau         [ʁido]     záclona
     (sf) rive          [ʁiːv]     breh
N     (am) rocailleux       [ʁɔkajø]    skalnatý
     (sm) roncier         [ʁɔ̃sje]    (ružový) ker
N     (v) ronger         [ʁɔ̃ʒe]     hlodať
      (v) ronfler         [ʁɔ̃fle]    chrápať
N     (v) se rouer        [sə rwe]    hrnúť sa
N     (v) rugir          [ʁyʒiːʁ]    hučať (napr. o vode)
      (v) sabot          [sabo]     kopyto
N     (am) sain          [sɛ̃]      zdravý
     (sm) saule          [sol]     vŕba
     (sm) secours         [səkuːʁ]    pomoc
N     (v) sertir         [sɛʁtiːʁ]   vykladať (drahými kameňmi)
     (sm) seuil          [sœj]     prah
     (am) serré          [sɛʁe]     hustý (o vegetácii)
      (v) siffler         [sifle]    pískať
N     (v) silloner        [silɔne]    brázdiť, križovať
    (conj) sitôt          [sito]     EN: as soon as
                           SK: hneď ako
!     (v) sombrer         [sɔ̃bʁe]    ponoriť sa
      (v) someiller        [sɔmɛje]    driemať
      (v) somnoler        [sɔmnɔle]   driemať
N     (v) songer (à qn/qc)    [sɔ̃ʒe]     myslieť (na koho/čo)
                           (lit.) sniť
     (sm) soulagement       [sulaʒmɑ̃]   úľava
      (v) soulager        [sulaʒe]    úľaviť
      (v) soulever        [suləve]    podvihnúť
      (v) soupçonner       [supsɔne]   podozrievať
     (sm) soupçon         [supsɔ̃]    podozrenie
N     (v) soupirer        [supiʁe]    vzdychnúť, vzdychať
      (v) soutenir        [sutəniːʁ]   podopierať
                           tvrdiť
      (v) sous-entendre      [suz‿ɑ̃tɑ̃ˑdʁ]  naznačovať
     (sm) sous-entendu      [suz‿ɑ̃tɑ̃dy]  náznak
     (sf) sueur          [sɥœːʁ]    pot
N     (v) supplier        [syplije]   prosiť, žiadať
N     (v) surplomber       [syʁplɔ̃be]   vyčnievať
N     (sm) sursaut (d'énergie etc) [syʁso]    náhly poryv (energie ap.)
     (sf) tache          [taʃ]     šmuha, škvrna
   (loc adv) tant bien que mal           tak dobre, ako len viem
N     (sf) taille         [taːj]     driek
N     (v) taillader        [tajade]    rozsekať
      (v) taire          [tɛːʁ]     umlčať
      (v) se taire        [sə tɛːʁ]   zmĺknuť
    (conj) tandis         [tɑ̃di]     zatiaľ čo
      (v) tendre         [tɑ̃dʁ]     napnúť, natiahnuť
     (sf) tenture         [tɑ̃tyːʁ]    záves
     (sf) tertre         [tɛʁtʁ]    mohyla
     (am) timoré         [timɔʁe]    bojazlivý
N     (v) tinter         [tɛ̃te]     cinkať
     (sf) toiture         [twatyːʁ]   strecha
N     (sm) tort          [tɔːʁ]     omyl
     (am) touffu         [tufy]     hustý
N    (adv) toutefois        [tutəfwa]   EN: however
                           SK: avšak
N     (v) tranchant        [tʁɑ̃ʃɑ̃]    ostrý
      (v) tréboucher       [tʁebuʃe]   potknúť sa
      (v) trêner         [tʁɛne]    vliecť
N     (v) tromper         [tʁɔ̃pe]    podviesť
N     (am) vacillant        [vasijɑ̃]    potácavý
N     (v) vaciller        [vasije]    potácať sa
      (v) veiller         [vɛje]     bdieť
     (sm) verger         [vɛʁʒe]    sad
     (sm) verrou         [vɛʁu]     zámok
     (sf) voûte          [vut]     klenba