(adv) auparavant ... (?) doteraz
(adv) dorénavant ... odteraz
(adv) désormais .... odteraz

(sf) brume ........ hmla
(sm) brouillard ... hmla

(sf) berge ... breh
(sf) rive .... breh

(am) épais .... hustý
(am) touffu ... hustý

(v) flairer .... vetriť
(v) renifler ... vetriť

(v) agriper .... hmatať, ohmatávať
(v) fouiller ... hmatať, ohmatávať

(amf) téméraire ... smelý, odvážny
(amf) timide (?) ... bojazlivý

(loc conj) dès lors ... hneď ako
(conj) sitôt .......... hneď ako

(loc adv) dès lors ..... odteraz
(loc adv) désormais .... odteraz
    (adv) dorénavant ... odteraz

(adv) lendemain ... nasledujúci deň
(adv) ????????? ... predchádzajúci deň

(v) pressentir [pʁesɑ̃tiːʁ] ... tušiť
(sf) prescience [pʁɛsjɑ̃ˑs] ... predtucha

(adv) amont ... hore kopcom
(adv) aval .... dolu kopcom

(loc adv) en amont ... hore prúdom
(loc adv) en aval .... dolu prúdom

(v) rutiler ...... ligotať sa
(v) scintiller ... ligotať sa

(sf) aube ......... svitanie
(sf) crépuscule ... súmrak

(v) dégouliner ... kvapkať
(v) dégouter ..... kvapkať

(v) affaisser ... zrútiť sa
(v) effondrer ... zrútiť sa

(sm) bas ........ spodky
(sf) culottes ... spodky

(v) fouiller ... hmatať, ohmatať, pre (?)
(v) fureter ... prehrabovať sa, snoriť (?)

(v) hurler ... zavýjať (?)
(v) gronder ... zavýjať (?)

(sf) charmille ... lôžko
(sf) antre ....... pelech, dúpä

(sf) charnière ... pánt
(sm) gond ........ pánt

(sf) culottes ... spodky
(sm) bas ........ spodky

(sm) amadou ... podpal, práchno (?)
(sm) fagot .... podpal, práchno (?)

(v) évanouir ... hynúť (?)
(v) flétrir .... schnúť, žltnúť (o rastlinách) (?)