IPA znaky potrebné na pre francúzskej výslovnosti:

   samohlásky: ɑ ɑ̃ a e ɛ ɛ̃ ə i o ɔ ɔ̃ ø œ u y
 polosamohlásky: j ɥ w
   spoluhlásky: b d f g k l m n ɲ p ʁ s ʃ t v z ʒ